Prezentacja szkoły (pdf, pptx)

 

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół  będą prowadzone następujące kierunki kształcenia

 

    Technik Technologii Żywności  (pdf)

    Technik Handlowiec  (pdf)

    Technik Hotelarstwa  (pdf)

    Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych  (pdf)

    Technik Reklamy  (pdf)

    Technik Pojazdów Samochodowych  (pdf)

    Branżowa Szkoła I Stopnia  (pdf)