Zapytanie ofertowe na:

usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego

na zakończenie okresu trwałości projektu

pn.: ,,Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej

przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie”