Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja

Wydarzenia szkolne
linia19.10.2017

Spotkanie z pracodawcami19 października 2017 r. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i zatrudniającymi młodocianych pracowników – naszych uczniów.

Dyrekcja nakreśliła cel spotkania i wyraziła podziękowanie pracodawcom za dotychczasową współpracę ze szkołą.

Spotkanie z pracodawcami
Spotkanie z pracodawcami

Podczas spotkania położono nacisk na wspólne wypracowanie wniosków dotyczących kształcenia w szkołach branżowych 1 stopnia.

Wicedyrektor M. Janiszek przedstawiła założenia, cele i oczekiwane efekty realizacji nowej podstawy programowej w szkole branżowej 1 stopnia, zaprezentowała wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy między Zespołem Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie a pracodawcami, stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dialogu.

Spotkanie z pracodawcami    Spotkanie z pracodawcami
Spotkanie z pracodawcami


KAROLINA BRETSZNEIDER